Phần cứng, Thiết bị...
LK Bán dẫn & Cảm biến
LK Khác và Phụ kiện
 
 LEDs
 
Thống kê truy cập
Đang online : 9
Số lượt truy cập : 2802276
 
Lọc SP theo Nhãn hiệu

 Bộ lọc:
Xem theo : Simple   List   Gallery       Hiển thị Mục trên 1 trang
Chọn Mã hàngMô tảGiá bán (VNĐ)Mua hàng
R1/4W-0R5J
0.5R 1/4W ±5% Resistor
0.5R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 08/10/2015 - 10:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
79 Gói(100pcs)

R1/4W-101J
100R 1/4W ±5% Resistor
100R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 26/06/2020 - 02:19 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
125 Gói(100pcs)

R1/4W-102J
1K 1/4W ±5% Resistor
1K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 27/05/2020 - 03:32 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
188 Gói(100pcs)

R1/4W-103J
10K 1/4W ±5% Resistor
10K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 27/11/2020 - 01:11 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
199 Gói(100pcs)

R1/4W-104J
100K 1/4W ±5% Resistor
100K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 10/06/2017 - 12:04 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
90 Gói(100pcs)

R1/4W-105J
1M 1/4W ±5% Resistor
1M 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 26/02/2019 - 12:56 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
144 Gói(100pcs)

R1/4W-121J
120R 1/4W ±5% Resistor
120R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 10/06/2017 - 12:04 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
89 Gói(100pcs)

R1/4W-122J
1.2K 1/4W ±5% Resistor
1.2K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 12/09/2014 - 09:22 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
2000 Gói(100pcs)

R1/4W-123J
12K 1/4W ±5% Resistor
12K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo gói 100pcs
Cập nhật: 24/11/2014 - 02:54 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
95 Gói(100pcs)

R1/4W-124J
120K 1/4W ±5% Resistor
120K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 12/09/2014 - 09:22 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
128 Gói(100pcs)

R1/4W-151J
150R 1/4W ±5% Resistor
150R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo gói 100pcs
Cập nhật: 12/09/2014 - 09:22 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
98 Gói(100pcs)

R1/4W-152J
1.5K 1/4W ±5% Resistor
1.5K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo gói 100pcs
Cập nhật: 28/12/2015 - 02:47 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
1939 Gói(100pcs)

R1/4W-153J
15K 1/4W ±5% Resistor
15K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/01/2018 - 03:37 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
99 Gói(100pcs)

R1/4W-154J
150K 1/4W ±5% Resistor
150K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo gói 100pcs
Cập nhật: 12/09/2014 - 09:22 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
125 Gói(100pcs)

R1/4W-181J
180R 1/4W ±5% Resistor
180R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 27/12/2016 - 01:54 PM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
80 Gói(100pcs)

R1/4W-182J
1.8K 1/4W ±5% Resistor
1.8K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 12/09/2014 - 09:22 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
500 3,000
SL còn:
2006 Gói(100pcs)

Xem theo : Simple   List   Gallery       Hiển thị Mục trên 1 trang

Bạn đang ở trang 1 / 3 (Tổng cộng 44 Mục )