Phần cứng, Thiết bị...
LK Bán dẫn & Cảm biến
LK Khác và Phụ kiện
 
 LEDs
 
Thống kê truy cập
Đang online : 18
Số lượt truy cập : 518594
 
Lọc SP theo Nhãn hiệu

 Bộ lọc:
Xem theo : Simple   List   Gallery       Hiển thị Mục trên 1 trang
Chọn Mã hàngMô tảGiá bán (VNĐ)Mua hàng
R1/4W-100J
10R 1/4W ±5% Resistor
10R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
46 Gói(100pcs)

R1/4W-334J
330K 1/4W ±5% Resistor
330K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
98 Gói(100pcs)

R1/4W-0R5J
0.5R 1/4W ±5% Resistor
0.5R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
79 Gói(100pcs)

R1/4W-101J
100R 1/4W ±5% Resistor
100R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
86 Gói(100pcs)

R1/4W-102J
1K 1/4W ±5% Resistor
1K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
91 Gói(100pcs)

R1/4W-103J
10K 1/4W ±5% Resistor
10K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 03/06/2024 - 10:42 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
163 Gói(100pcs)

R1/4W-104J
100K 1/4W ±5% Resistor
100K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
96 Gói(100pcs)

R1/4W-105J
1M 1/4W ±5% Resistor
1M 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
142 Gói(100pcs)

R1/4W-121J
120R 1/4W ±5% Resistor
120R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
74 Gói(100pcs)

R1/4W-122J
1.2K 1/4W ±5% Resistor
1.2K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
48 Gói(100pcs)

R1/4W-123J
12K 1/4W ±5% Resistor
12K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo gói 100pcs
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
95 Gói(100pcs)

R1/4W-124J
120K 1/4W ±5% Resistor
120K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
127 Gói(100pcs)

R1/4W-151J
150R 1/4W ±5% Resistor
150R 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo gói 100pcs
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
95 Gói(100pcs)

R1/4W-152J
1.5K 1/4W ±5% Resistor
1.5K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo gói 100pcs
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
1937 Gói(100pcs)

R1/4W-153J
15K 1/4W ±5% Resistor
15K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo Gói 100 pcs.
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
58 Gói(100pcs)

R1/4W-154J
150K 1/4W ±5% Resistor
150K 1/4W ±5% Resistor
Kiểu Chân: DIP(2), Nhãn hiệu: UniOhm
Through Hole Carbon Film Resistors 1/4W , ±5%
Bán theo gói 100pcs
Cập nhật: 30/03/2024 - 09:30 AM
S.LĐơn Giá
1 5,000
10 4,500
50 4,000
100 3,500
SL còn:
123 Gói(100pcs)

Xem theo : Simple   List   Gallery       Hiển thị Mục trên 1 trang

Bạn đang ở trang 1 / 3 (Tổng cộng 46 Mục )